Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 2017 met kenmerk 116231 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker