Ondermandaatbesluit loco-secretaris-generaal Infrastructuur en Milieu 2017

[Regeling vervallen per 07-03-2018.]
Geldend van 15-05-2017 t/m 06-03-2018

Besluit van de secretaris-generaal van Infrastructuur en Milieu, van 18 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/97499, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de loco-secretaris-generaal (Ondermandaatbesluit loco-secretaris-generaal Infrastructuur en Milieu 2017)

De secretaris-generaal van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 22, tweede lid, 29 en 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 07-03-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verlening ondermandaat

[Vervallen per 07-03-2018]

Aan de loco-secretaris-generaal worden de aan de secretaris-generaal verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij zijn taken, in ondermandaat verleend.

Artikel 3. Omvang ondermandaat

[Vervallen per 07-03-2018]

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 29 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 tevens de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 4. Volmacht en machtiging

[Vervallen per 07-03-2018]

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 tevens de doorverlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5. Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

[Vervallen per 07-03-2018]

De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met inachtneming van de artikelen 31 tot en met 34 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 07-03-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 mei 2017.

Artikel 7. Titel

[Vervallen per 07-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit loco-secretaris-generaal Infrastructuur en Milieu 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

secretaris-generaal

van Infrastructuur en Milieu

L.M.C. Ongering

Terug naar begin van de pagina