Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2019.]

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2017 tot hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB,

Gezien de instemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 11 april 2017, kenmerk 1176382;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo

De tijdvakken voor de centrale examinering mbo worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2. Bekendmaking

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De tijdvakken voor de centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018, kunnen ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hernieuwde vaststelling tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Vaststelling tijdvakken en inzagetermijnen centrale examinering mbo, studiejaar 2017–2018

Hieronder worden de tijdvakken van de centrale examinering mbo voor het studiejaar 2017–2018 weergegeven. Daarin wordt per periode aangegeven wanneer welke examens worden afgenomen. Per periode zijn verschillende varianten van het examen in omloop.

De gebruikte afkortingen in de tabel:

NL= Nederlandse taal

Rek = rekenen

Periode 1 (11 september 2017 tot en met 15 september 2017)

11 sep 12 sep 13 sep 14 sep 15 sep

NL 2F

NL 3F

Rek 2F / 2ER

Rek 3F / 3ER

Engels B1

Periode 2 (30 oktober 2017 tot en met 17 december 2017)

Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1

  Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Periode 3 (8 januari 2018 tot en met 25 februari 2018)

Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1 / B2

  Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Periode 4 (5 maart 2018 tot en met 22 april 2018)

Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1

  Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER

Periode 5 (14 mei 2018 tot en met 1 juli 2018)

Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26

NL 2F – NL 3F – Rek 2F – Rek 3F

   

Engels B1 / B2

  Rek 2A/ 2AER/ 2ER/ 3ER