Besluit Beleidsregels PUR 2016

[Regeling vervallen per 03-09-2017.]
Geldend van 10-07-2016 t/m 02-09-2017

Besluit Beleidsregels PUR 2016

Artikel 1

[Vervallen per 03-09-2017]

Bij de uitvoering van de in artikel 1, onder e, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen genoemde wetten en de in artikel 1, onder f genoemde regeling, passen de Raad, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 03-09-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 03-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels PUR 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl/wvo.

Leiden, 25 mei 2016

De

voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,

D. Mulock Houwer

Bijlage

[Vervallen per 03-09-2017]

[Red: Ligt ter inzage bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en is gepubliceerd op www.svb.nl/wvo.]

Terug naar begin van de pagina