Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Beleidsregels PUR 2014[Regeling vervallen per 02-08-2015.]

Geldend van 20-07-2014 t/m 01-08-2015

Besluit Beleidsregels PUR 2014

Artikel 1 [Vervallen per 02-08-2015]

Bij de uitvoering van de in artikel 1, onder e, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen genoemde wetten, passen de Raad, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 02-08-2015]

het Besluit Beleidsregels PUR 2013 (Stcrt. 2013, 21427) wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 02-08-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 02-08-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels PUR 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl/wvo.

Leiden, 21 mei 2014

De

voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,

H. Dresden

Bijlage [Vervallen per 02-08-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en is gepubliceerd op www.svb.nl/wvo.]