Besluit Beleidsregels PUR 2013

[Regeling vervallen per 20-07-2014.]
Geldend van 02-08-2013 t/m 19-07-2014

Besluit Beleidsregels PUR 2013

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2014]

Bij de uitvoering van de in artikel 1, onder e, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen genoemde wetten, passen de Raad, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2014]

Het Besluit Beleidsregels PUR 2012 (Stcrt. 2012, 11516) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels PUR 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl/wvo.

Leiden, 10 juli 2013

De

voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,

H. Dresden

Bijlage

[Vervallen per 20-07-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en is gepubliceerd op www.svb.nl/wvo.]

Terug naar begin van de pagina