Besluit Beleidsregels PUR 2012

[Regeling vervallen per 02-08-2013.]
Geldend van 14-06-2012 t/m 01-08-2013

Besluit Beleidsregels PUR 2012

Artikel 1

[Vervallen per 02-08-2013]

Bij de uitvoering van de in artikel 1, onder e, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen genoemde wetten, passen de Raad, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 02-08-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 02-08-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels PUR 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden.

Leiden, 16 mei 2012

De

voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,

H. Dresden

Bijlage

[Vervallen per 02-08-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden.]

Terug naar begin van de pagina