Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling wijziging Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie [...] op zee (aanpassing voorschriften inzake aanvraag)

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2017, nr. WJZ/17043557, tot wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee (aanpassing voorschriften inzake de aanvraag)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene uitvoeringsregeling stimulering energieproductie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling windenergie op zee.]

Artikel III

Op een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Regeling windenergie op zee 2016 blijven de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en de Uitvoeringsregeling windenergie op zee van toepassing zoals deze luidden op het tijdstip van indienen van de aanvraag.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp