Wijzigingsregeling Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer [...] stoffen door de lucht i.v.m. enkele actualiseringen

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 22 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/58678, tot wijziging van de Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met enkele actualiseringen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 6.56, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.]

Artikel II

Voor houders van een E-erkenning die thans tevens een aanvullende A-erkenning hebben ten behoeve van het aanbieden van klasse 7 stoffen, geldt dat deze erkenningen ambtshalve worden omgezet in een E-erkenning, inclusief de bevoegdheid om in opdracht van derden op te treden als afzender en verpakker van klasse 7 stoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina