Besluit deelneming in Gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2017 met kenmerk 1096101 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina