Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling lijst organisaties die bedreiging vormen voor nationale veiligheid

Geldend van 11-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot vaststelling van de lijst met organisaties de een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid

In overeenstemming met de gevoelen van de Rijksministerraad;

Gelet op artikel 14, vierde lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

Besluit:

Artikel 1

De organisaties op de lijst, bedoeld in artikel 14, vierde lid van de Rijkswet op het Nederland, zijn:

  • 1. Al Qa’ida en organisaties die gelieerd zijn aan al Qa’ida

  • 2. Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) en organisaties die gelieerd zijn aan ISIS

  • 3. Hay'at Tahrir al-Sham

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok