Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen 2008/2016

Geldend van 11-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 februari 2017, nr. 2017-0000101161, tot vaststelling van de wisselkoers en consumentenprijsindex ten behoeve van Surinaamse pensioenen over de periode januari 2008 tot en met december 2016 (Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen 2008/2016)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

De wisselkoersen van de Surinaamse gulden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2˚ en 3˚, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen worden vastgesteld in de bij dit besluit behorende Bijlage I.

Artikel 2

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de bijlage behorende bij artikel 1 terugwerkt tot en met 1 januari 2008 en dat de bijlage behorende bij artikel 2 terugwerkt tot en met 1 januari 2008.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex Surinaamse pensioenen 2008/2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage I. Behorende bij artikel 1 Vaststelling wisselkoers surinaamse pensioenen

De koers bedraagt NLG 1,113=0,505

Bijlage II. Behorende bij artikel 2, eerste lid, Vaststelling consumentenprijsindex surinaamse pensioenen over de periode januari 2008 tot en met december 2016, waaronder de voor de teller van de in artikel 3, eerste lid, van de Garantiewet surinaamse pensioenen bedoelde breuk gehanteerde consumentenprijsindex van de maand juli van het jaar daaraan voorafgaand

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

jan

242,1

246,8

248,8

253,7

259,7

267,4

271,2

271,2

272,7

feb

243,7

248,5

250,6

255,4

261,6

269,5

272,3

272,7

274,4

mrt

246,2

251,0

253,5

258,5

264,6

272,4

274,6

275,6

277,1

apr

247,1

251,6

254,4

259,7

265,7

272,6

275,9

277,4

277,4

mei

247,9

251,9

254,3

260,1

265,3

272,7

274,9

278,0

277,9

jun

247,5

251,0

253,1

258,9

264,0

271,6

274,2

276,9

277,0

jul

247,9

248,3

252,4

259,0

265,8

273,9

276,4

279,0

278,4

aug

248,3

249,0

252,7

259,3

266,1

273,6

276,2

278,2

278,7

sep

249,4

250,3

254,3

261,2

267,2

273,7

276,2

277,7

277,9

okt

248,8

250,6

254,5

261,2

268,8

273,0

275,8

277,4

278,6

nov

247,9

250,3

254,2

260,8

267,7

271,6

274,2

275,9

277,6

dec

246,1

248,9

253,7

259,7

267,3

271,8

273,7

275,5

278,2