Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing reclasseringsinstelling toepassing technische voorziening[Regeling vervalt per 01-03-2022.]

Geldend van 11-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 2 maart 2017, nr. 2050307, tot aanwijzing van een reclasseringsinstelling voor de toepassing van de technische voorziening, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Artikel 1

Voor de toepassing van de technische voorziening, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, wordt aangewezen: Stichting Reclassering Nederland.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok