Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beëindiging mogelijkheid aanvragen subsidie Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij in de eerste openstellingsperiode[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 10-03-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 maart 2017, nr. WJZ/17029089, tot beëindiging van de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie op grond van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij in de eerste openstellingsperiode

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2018]

De mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij is met ingang van 21 februari 2017 00.00 uur beëindigd.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 februari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 maart 2017

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam