Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling modellen keuringsrapport 2017

Geldend van 09-06-2018 t/m heden

Regeling modellen keuringsrapport 2017

Artikel 1

Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

De modellen vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt vastgesteld overeenkomstig:

Artikel 3

 • 1 De achterzijde van bijlage 1, 2a en 2b is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.

 • 3 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende adviespunten worden genoteerd:

  • a. band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 tot en met 2,5 mm AC1;

  • b. schokdemper aanwezig die lekkage vertoont AC2;

  • c. roestschade van 1,5 t/m 2,0 E of meer dan 15% dikteafname AC3;

  • d. stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm AC4;

  • e. mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage AC5.

 • 4 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende reparatieadviespunten worden genoteerd:

  • a. waarschuwingsinrichting airbag- / gordelspansysteem geeft defect aan RA1;

  • b. overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen RA2;

  • c. waarschuwingsinrichting stabilisatiesysteem geeft defect aan RA3;

  • d. waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan RA4;

  • e. waarschuwingsinrichting elektronische stuurbekrachtiging geeft defect aan RA5;

  • f. waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan RA6;

  • g. waarschuwingsinrichting elektronische remsysteem geeft defect aan RA7;

  • h. waarschuwingsinrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan RA8.

 • 5 Bij de invulling van het model keuringsrapport mogen uitsluitend de volgende opmerkingen worden genoteerd:

  • a. afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3 OP1;

  • b. controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9 OP2.

Artikel 4

 • 1 Met een model keuringsrapport als bedoeld in artikel 1 van deze regeling wordt gelijkgesteld een geldig bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2014/45/EU1 heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

 • 2 Met een vervangend model keuringsrapport als bedoeld in artikel 2 van deze regeling wordt gelijkgesteld een door de RDW gewaarmerkte kopie van het reeds geregistreerde geldige bewijs dat is afgegeven in een lidstaat van de Europese Gemeenschap voor een in die lidstaat geregistreerd voertuig en waaruit blijkt dat het voertuig met goed gevolg een technische controle als bedoeld in richtlijn 2014/45/EU heeft ondergaan en welk voertuig na de afgifte van dat bewijs is gekentekend in Nederland.

Artikel 5

De Regeling modellen keuringsrapport 2016, Stcrt. 2015, nr. 37075 van 15 oktober 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2017.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen keuringsrapport 2017.

Deze regeling wordt met bijlagen in de Staatscourant geplaatst.

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur