Besluit beperking openbaarheid Archief registraties bemanningsleden en door Ministerie [...] 1950 – 1985, Inspectie Leefomgeving en Transport

Geldend van 02-03-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid Archief registraties bemanningsleden en door Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s 1950 – 1985, Inspectie Leefomgeving en Transport

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 15 september 2014, met kenmerk NA/2014/14103

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen zijn de inventarisnummers uit het ‘Archief inzake registraties van bemanningsleden en door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s, 1950 – 1985 genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

Registratiekaarten inzake aanmonstering en arbeidsplaatsen

 

283

2066

282

2066

284

2066

302

2066

278

2066

285

2066

280

2066

281

2066

301

2066

279

2066

286

2066

287

2066

317

2066

316

2066

318

2066

320

2066

313

2066

321

2066

314

2066

315

2066

291

2066

288

2066

290

2066

   

Registratiekaarten inzake diploma MDR

 

289

2066

298

2066

303

2066

296

2066

294

2066

 

2066

Registratie diploma MDR Zeevisvaart I

2066

311

2066

310

2066

 

2066

Registratie diploma MDR Zeevisvaart II

2066

319

2066

299

2066

 

2066

Afgewezen examinandi

2066

293

2066

 

2066

MM oud O

2066

300

2066

295

2066

 

2066

Verklaringen I

2066

292

2066

 

2066

Verklaringen II

2066

297

2066

 

2066

Registratiekaarten inzake bemanningsleden

2066

34

2066

49

2066

51

2066

43

2066

42

2066

52

2066

38

2066

24

2066

39

2066

53

2066

45

2066

44

2066

41

2066

40

2066

22

2066

35

2066

27

2066

37

2066

36

2066

46

2066

29

2066

26

2066

23

2066

31

2066

8

2066

7

2066

30

2066

33

2066

25

2066

32

2066

9

2066

1

2066

2

2066

10

2066

4

2066

3

2066

5

2066

47

2066

6

2066

28

2066

48

2066

50

2066

11

2066

64

2066

66

2066

63

2066

13

2066

12

2066

65

2066

61

2066

16

2066

71

2066

73

2066

15

2066

19

2066

21

2066

14

2066

17

2066

20

2066

18

2066

59

2066

55

2066

72

2066

60

2066

56

2066

58

2066

54

2066

57

2066

70

2066

67

2066

68

2066

69

2066

107

2066

204

2066

101

2066

201

2066

200

2066

199

2066

203

2066

103

2066

108

2066

104

2066

105

2066

106

2066

102

2066

82

2066

94

2066

99

2066

81

2066

93

2066

87

2066

84

2066

100

2066

91

2066

80

2066

96

2066

75

2066

497

2066

160

2066

148

2066

128

2066

149

2066

129

2066

161

2066

162

2066

98

2066

197

2066

196

2066

164

2066

168

2066

165

2066

167

2066

163

2066

166

2066

187

2066

191

2066

195

2066

193

2066

192

2066

190

2066

194

2066

198

2066

178

2066

175

2066

179

2066

180

2066

147

2066

146

2066

145

2066

150

2066

170

2066

174

2066

172

2066

176

2066

169

2066

171

2066

173

2066

177

2066

140

2066

143

2066

159

2066

157

2066

144

2066

142

2066

158

2066

115

2066

122

2066

112

2066

111

2066

113

2066

126

2066

121

2066

110

2066

114

2066

120

2066

117

2066

124

2066

119

2066

109

2066

118

2066

116

2066

130

2066

132

2066

136

2066

137

2066

138

2066

134

2066

350

2066

384

2066

349

2066

217

2066

358

2066

356

2066

418

2066

387

2066

219

2066

386

2066

393

2066

388

2066

218

2066

379

2066

392

2066

394

2066

368

2066

391

2066

370

2066

389

2066

135

2066

131

2066

417

2066

133

2066

390

2066

416

2066

127

2066

369

2066

139

2066

141

2066

359

2066

336

2066

340

2066

125

2066

341

2066

395

2066

374

2066

343

2066

351

2066

339

2066

338

2066

123

2066

357

2066

348

2066

221

2066

220

2066

385

2066

222

2066

375

2066

381

2066

371

2066

414

2066

708

2066

383

2066

223

2066

407

2066

241

2066

412

2066

397

2066

413

2066

378

2066

224

2066

225

2066

373

2066

377

2066

154

2066

376

2066

380

2066

155

2066

372

2066

382

2066

411

2066

151

2066

415

2066

410

2066

152

2066

232

2066

233

2066

398

2066

153

2066

240

2066

405

2066

156

2066

404

2066

401

2066

360

2066

354

2066

402

2066

403

2066

355

2066

366

2066

344

2066

342

2066

365

2066

367

2066

345

2066

353

2066

231

2066

363

2066

347

2066

239

2066

400

2066

399

2066

237

2066

346

2066

230

2066

352

2066

396

2066

409

2066

406

2066

361

2066

364

2066

   

Registratiekaarten inzake gediplomeerde stuurlieden

 

430

2066

446

2066

466

2066

445

2066

425

2066

465

2066

477

2066

467

2066

484

2066

460

2066

473

2066

456

2066

419

2066

472

2066

482

2066

475

2066

485

2066

487

2066

470

2066

481

2066

469

2066

488

2066

474

2066

468

2066

471

2066

444

2066

448

2066

443

2066

434

2066

   

Registratie inzake gediplomeerde stuurlieden visserij

 

323

2066

277

2066

275

2066

272

2066

327

2066

322

2066

276

2066

274

2066

332

2066

324

2066

330

2066

326

2066

329

2066

328

2066

325

2066

62

2066

74

2066

92

2066

83

2066

97

2066

95

2066

79

2066

86

2066

89

2066

85

2066

78

2066

77

2066

76

2066

88

2066

90

2066

214

2066

215

2066

212

2066

213

2066

181

2066

209

2066

243

2066

242

2066

245

2066

244

2066

249

2066

248

2066

255

2066

251

2066

254

2066

247

2066

250

2066

253

2066

312

2066

498

2066

333

2066

331

2066

305

2066

306

2066

273

2066

334

2066

246

2066

226

2066

337

2066

234

2066

229

2066

236

2066

227

2066

235

2066

238

2066

228

2066

261

2066

262

2066

263

2066

259

2066

256

2066

266

2066

257

2066

258

2066

260

2066

265

2066

269

2066

270

2066

264

2066

202

2066

182

2066

216

2066

206

2066

207

2066

205

2066

208

2066

211

2066

183

2066

210

2066

186

2066

184

2066

185

2066

188

2066

189

2066

267

2066

271

2066

268

2066

335

2066

252

2066

362

2066

309

2066

304

2066

308

2066

307

2066

   

Registratiekaarten inzake gediplomeerden voor de zeevaart

 

429

2066

428

2066

 

2066

Registratiekaarten inzake gediplomeerden voor de zeevisvaart

2066

454

2066

495

2066

464

2066

494

2066

486

2066

452

2066

 

2066

Registratiekaarten inzake gediplomeerd scheepswerktuigkundigen

2066

427

2066

426

2066

433

2066

441

2066

476

2066

483

2066

458

2066

457

2066

442

2066

422

2066

451

2066

423

2066

437

2066

436

2066

450

2066

449

2066

480

2066

489

2066

462

2066

435

2066

479

2066

453

2066

463

2066

440

2066

461

2066

439

2066

496

2066

478

2066

420

2066

459

2066

493

2066

431

2066

424

2066

432

2066

421

2066

438

2066

455

2066

447

2066

490

2066

491

2066

Artikel 2

De beperking aan de openbaarheid van een registratiekaart uit het archief vervalt als de persoon van wie de gegevens in een registratiekaart zijn opgenomen, aantoonbaar is overleden.

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene Rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Een verzoek tot inzage zal worden behandeld volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedure voor inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers in het archief als genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de “Verklaring van Overbrenging van het archief inzake de registraties van bemanningsleden en de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s”.

Den Haag, 23 januari 2017

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
Voor deze,

INSPECTEUR-GENERAAL INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

J.A. van den Bos

Terug naar begin van de pagina