Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling percentage duurzame elektriciteit opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in afvalverbrandingsinstallatie 2017

Geldend van 25-02-2017 t/m heden

Besluit van 10 februari 2017, nr. DGETM/EI 16177343, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 10 februari 2017

De

Minister

van Economische Zaken

H.G.J. Kamp