Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2017

Geldend van 23-02-2017 t/m heden

Besluit aanwijzing medewerkers Bureau Financieel Toezicht 2017

Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), c.q. de voorzitter van het bestuur BFT,

Gelet op hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 110 en artikel 111a Wet op het notarisambt (Wna);

Gelet op artikel 30 en artikel 30a Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw);

Gelet op artikel 24 en artikel 31 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);

Besluit:

Artikel 1

Het bestuur BFT wijst aan en belast in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wna, de Gdw en de WWFT de medewerkers van het BFT, aangesteld in de functie van directeur, toezichthouder of jurist.

Artikel 4

  • 2 Dit Besluit Aanwijzing medewerkers BFT zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 3 Tevens zal dit Aanwijzingsbesluit op de website van het BFT worden geplaatst.

Utrecht, 1 februari 2017

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

A. Hammerstein

Terug naar begin van de pagina