Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing Stichting Pensioenfonds Notariaat als pensioenfonds ex art. 113a, eerste lid, Wet op het Notarisambt

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 februari 2017, nummer 2042658 houdende de aanwijzing van het pensioenfonds bedoeld in artikel 113a, eerste lid, Wet op het Notarisambt

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 113a, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1

Als pensioenfonds, bedoeld in artikel 113a, eerste lid, van de Wet op het notarisambt, wordt aangewezen: Stichting Pensioenfonds Notariaat.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2017.

Deze regeling met toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 februari 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok