Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling Onderzoekskaders 2017[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2019.]

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 januari 2017, nr. 1119820, tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van Onderzoekskaders 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht;

Gezien de voordracht van de Inspecteur-generaal van het onderwijs van 15 december 2016;

Besluit:

Artikel 1

De volgende onderzoekskaders worden vastgesteld:

 • 1. Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (bijlage I);

 • 2. Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs (bijlage II);

 • 3. Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs (bijlage III); en

 • 4. Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (bijlage IV).

Artikel 2

De volgende beleidsregels worden ingetrokken:

 • 1. Beleidsregel Financieel toezicht po en vo 2011 (Stcrt. 2011, 21154);

 • 2. Signaalgestuurd VVE-Toezicht (Stcrt. 2010, 12822);

 • 3. Toezichtkader PO/VO 2012 (Stcrt. 2012, 12749);

 • 4. Toezichtkader 2012 speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (Stcrt. 2012, 21805);

 • 5. Toezichtkader VO 2013 (Stcrt. 2012, 26249);

 • 6. Besluit van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, van 1 september 2015, nr. 4617506, tot wijziging van het Toezichtkader VO 2013 in verband met technische aanpassingen van het daarin opgenomen waarderingskader (Stcrt. 2015, 34562);

 • 7. Beleidsregel van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs van 5 juni 2014, nr. 4160445, houdende het instellen van een beslisregel bij het Toezichtkader VO 2013 en het van toepassing verklaren van het Toezichtkader VO 2013 op scholen als bedoeld in artikel 56 Wet op het voortgezet onderwijs (Stcrt. 2014, 17582);

 • 8. TOEZICHTKADER BVE 2012 (Stcrt. 2011, 18890);

 • 9. Addendum Toezichtkader bve 2012 (Stcrt. 2012, 5757);

 • 10. Beleidsregel van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs, van 19 november 2014, nr. 4452248, houdende toevoegen van een addendum aan het Toezichtkader BVE 2012 (Stcrt. 2014, 34724); en

 • 11. Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs (Stcrt. 2013, 24447).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker