Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk vrijstellingsbesluit Warenwetbesluit gastoestellen[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 27-01-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 januari 2017, 1074954-159853-VGP, houdende tijdelijke vrijstelling van enige bepalingen van het Warenwetbesluit gastoestellen (Tijdelijk vrijstellingsbesluit Warenwetbesluit gastoestellen)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2018]

Voor gastoestellen wordt vrijstelling verleend van artikel 2, vierde lid, en artikel 6, vijfde lid, van het Warenwetbesluit gastoestellen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk vrijstellingsbesluit Warenwetbesluit gastoestellen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017 en vervalt op 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers