Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Vertegenwoordiging United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948

Geldend van 21-01-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Vertegenwoordiging United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948

De Minister van Buitenlandse Zaken te Den Haag,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 3 januari 2017, kenmerk EDOC-#1100914-v2.

Besluit

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging bij de United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948.

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Nummer:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

5–12

2021

13–24

2022

25–30

2023

31–33

2022

34

2024

35–37

2021

38–44

2022

45

2023

46–58

2022

59–72

2023

73–79

2024

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de United Nations War Crimes Commission (UNWCC)’.

Den Haag, 17 januari 2017

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze,

N. van Heezik

Hoofd DBV/IA