Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling sectorpremies 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2017

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2017 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2017.

Amsterdam, 11 oktober 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Sectorpremies 2017

Premies x 1%

Sector

Sectorpremie

1

Agrarisch bedrijf

0,85

2

Tabakverwerkende industrie

1,27

3

Bouwbedrijf

1,58

4

Baggerbedrijf

0,58

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

1,50

6

Timmerindustrie

0,24

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,79

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

1,19

9

Grafische industrie

1,59

10

Metaalindustrie

0,73

11

Elektrotechnische industrie

1,37

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

0,70

13

Bakkerijen

1,22

14

Suikerverwerkende industrie

0,75

15

Slagersbedrijven

1,38

16

Slagers overig

1,50

17

Detailhandel en ambachten

2,06

18

Reiniging

2,00

19

Grootwinkelbedrijf

2,47

20

Havenbedrijven

2,34

21

Havenclassificeerders

1,16

22

Binnenscheepvaart

0,94

23

Visserij

1,61

24

Koopvaardij

0,93

25

Vervoer KLM

0,93

26

Vervoer NS

0,35

27

Vervoer posterijen

2,58

28

Taxivervoer

4,92

29

Openbaar Vervoer

0,54

30

Besloten busvervoer

2,30

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

3,67

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,92

33

Horeca algemeen

1,58

34

Horeca catering

1,78

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,94

38

Banken

1,38

39

Verzekeringswezen

1,47

40

Uitgeverij

3,51

41

Groothandel I

1,30

42

Groothandel II

1,45

43

Zakelijke Dienstverlening I

1,01

44

Zakelijke Dienstverlening II

1,22

45

Zakelijke Dienstverlening III

1,48

46

Zuivelindustrie

0,99

47

Textielindustrie

1,98

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,88

49

Chemische industrie

0,84

50

Voedingsindustrie

0,85

51

Algemene industrie

1,19

52

Uitzendbedrijven

4,07

53

Bewakingsondernemingen

1,42

54

Culturele instellingen

2,18

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,14

56

Schildersbedrijf

3,50

57

Stukadoorsbedrijf

0,88

58

Dakdekkersbedrijf

4,17

59

Steenhouwersbedrijf

0,00

60

Mortelbedrijf

0,52

61 – 66

Overheid

0,83

67

Werk en (re)Integratie

3,84

68

Railbouw

0,60

69

Telecommunicatie

2,20

Gemiddeld   1,36

Bijlage 2. Sectorpremies per premiegroep 2017

Premies x 1%

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf  
 

Kort

2,31

 

Lang

0,59

 

Gemiddeld

0,85

     
3 Bouwbedrijf  
 

Kort

5,48

 

Lang

1,32

 

Gemiddeld

1,58

     
9 Grafische industrie  
 

Grafische industrie exclusief fotografen

1,59

 

Fotografen

1,59

 

Gemiddeld

1,59

     
33 Horeca algemeen  
 

Kort

3,10

 

Lang

0,82

 

Gemiddeld

1,58

     
52 Uitzendbedrijven  
 

Detachering

3,51

 

Intermediaire diensten

3,40

 

Uitzendbedrijven I A

3,68

 

Uitzendbedrijven II A

4,40

 

Uitzendbedrijven I B en II B

3,96

 

Gemiddeld

4,07

     
54 Culturele instellingen  
 

Kort

6,13

 

Lang

1,37

 

Gemiddeld

2,18

     
56 Schildersbedrijf  
 

Kort

12,38

 

Lang

2,81

 

Gemiddeld

3,50