Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2017[Regeling materieel uitgewerkt per 04-01-2019.]

Geldend van 04-01-2017 t/m heden

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2017

Artikel 1

De factor L, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2017 vastgesteld op 0,113015%.

Artikel 2

De factor r, bedoeld in artikel 3 van de Regeling vordering contante waarde van periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA, wordt voor het boekjaar 2017 vastgesteld op 0,058975%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 december 2016

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV