Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling directe belastingen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Bijstellingsregeling directe belastingen 2017

Artikel I

Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2017 toe te passen tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, worden als prijsindexcijfers over de dertigste tot en met zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand in aanmerking genomen de prijsindexcijfers van de reeks 2015 = 100.

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2014.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel XIII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling directe belastingen 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiƫn,

E.D. Wiebes