Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 27 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/253025, houdende de aanwijzing van Rijkswaterstaat als de instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer en intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017)

Artikel 1

Als instantie voor de melding van de afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de artikelen 10.38, derde lid, en 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer wordt aangewezen het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina