Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van [...] 2006 (Subsidieplafonds 2017 NFP II, NICHE II en MSP II)[Regeling vervallen per 01-07-2017.]

Geldend van 01-04-2017 t/m 30-06-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2016, nr. minbuza-2016.861333, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2017 NFP II, NICHE II en MSP II)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2017]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 een gezamenlijk subsidieplafond van € 42.000.000,– voor het Netherlands Fellowship Programme II (NFP II) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE II) en een subsidieplafond van € 750.000,– voor het Middle-East North Africa Scholarship Programme II (MSP II).

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken

en

de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens dezen,

de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R.M. Buijs