Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis

Geldend van 30-12-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, kenmerk 1061321-159037-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de bekostiging van het schoonhouden van de woonruimte bij een modulair pakket thuis op grond van de Wet langdurige zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 7 november 2016 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2016/2017, 34 104, nr. 149 en Kamerstukken I 2016/2017 34 104, H) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Enig artikel

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin dat met ingang van 1 januari 2017 ook voor het modulair pakket thuis vaste tarieven en prestatiebeschrijvingen gelden voor het schoonhouden van de woonruimte, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wet langdurige zorg.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn