Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 december 2016, nr. 2016-0000742079, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het jaar 2017 (Regeling koopsubsidieplafond 2017)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2017: € 0,00.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok