Regeling vaststelling consumentprijsindexcijfers en diverse bedragen en percentages voor Caribisch Nederland 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000252614, tot vaststelling van de consumentprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland voor 2017 alsmede naar aanleiding daarvan de vaststelling van diverse bedragen en percentages

Artikel 1. Consumentenprijsindexcijfer Caribisch Nederland

 • 2 Voor belanghebbenden die woonachtig zijn buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, wordt het consumentenprijsindexcijfer voor 2017 vastgesteld op 0,6%.

Artikel 2. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

 • 1 Het bedrag van het ouderdomspensioen, genoemd in artikel 7 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 590, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 723, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 707, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 590, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 Het bedrag van de toeslag, genoemd in artikel 7a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 404, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 495, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 485, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 404, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het bedrag van het gezamenlijk inkomen per jaar, genoemd in artikel 7a, eerste en derde lid, onderdeel e, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld op:

  • a. USD 12.921, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 15.828, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 15.503, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 12.921, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

 • 1 Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe jonger dan 40 jaar, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 273, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 334, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 327, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 273, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe van 40 tot en met 48 jaar, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 357, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 438, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 429, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 357, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 3 Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe van 49 tot en met 57 jaar, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 447, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 548, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 537, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 447, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 4 Het bedrag van het weduwenpensioen voor de weduwe van 58 tot de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 590, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 723, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 707, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 590, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 5 Het bedrag van het weduwenpensioen voor een weduwe die invalide is of die een of meer kinderen heeft die geheel te harer laste komen en recht hebben op wezenpensioen, genoemd in artikel 11, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 590, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 723, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 707, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 590, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 6 Het bedrag van het wezenpensioen voor een ouderloos kind jonger dan 10 jaar, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 215, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 264, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 258, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 215, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

 • 7 Het bedrag van het wezenpensioen voor een ouderloos kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar, genoemd in artikel 12, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 236, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 289, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 283, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 236, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 8 Het bedrag van het wezenpensioen voor een vaderloos onderscheidenlijk moederloos kind jonger dan 10 jaar, genoemd in artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 198, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 242, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 237, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 198, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 9 Het bedrag van het wezenpensioen voor een vaderloos onderscheidenlijk moederloos kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar, genoemd in artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 215, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 264, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 258, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 215, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 10 Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in artikel 12, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, voor een kind als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen a of b, van die wet, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 236, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 289, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 283, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 236, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 11 Het bedrag van het wezenpensioen, genoemd in artikel 12, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, voor een kind als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen c of d, van die wet, wordt per maand vastgesteld op:

  • a. USD 272, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 333, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

  • c. USD 326, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

  • d. USD 272, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4. Wet minimumlonen BES

Het bedrag van het bruto minimumuurloon, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet minimumlonen BES, wordt vastgesteld op:

 • a. USD 4,73, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 5,80, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

 • c. USD 5,68, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 6. Wet ongevallenverzekering BES

 • 1 Het bedrag,, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor een werknemer met een zesdaagse werkweek vastgesteld op:

  • a. USD, 105,27, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 129,00, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 126,28, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, negentiende lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt voor een werknemer met een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen vastgesteld op:

  • a. USD 126,33, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 154,80, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 151,54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 7. Wet ziekteverzekering BES

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt voor een werknemer met een zesdaagse werkweek vastgesteld op:

  • a. USD 105,27, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 129,00, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 126,28, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt voor een werknemer met een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen vastgesteld op:

  • a. USD 126,33, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 154,80, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 151,54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 8. Wet kinderbijslagvoorziening BES

De bedragen van de kinderbijslag BES, genoemd in artikel 9 van de Wet kinderbijslagvoorziening BES, worden vastgesteld op:

 • a. USD 40, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 42, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

 • c. USD 42, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Artikel 9. Pensioenwet BES

Het bedrag, bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Pensioenwet BES, wordt vastgesteld op:

 • a. USD 1524, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

 • b. USD 1533, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius;

 • c. USD 1529, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba; en,

 • d. USD 1524, indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 11. Besluit onderstand BES

 • 1 De basisbedragen van de algemene onderstand, genoemd in artikel 13 van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 91, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 111, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 109, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 2 De bedragen van de toeslag voor zelfstandig wonende belanghebbende, genoemd in artikel 14 van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 22, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 27, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 26, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 3 De bedragen van de toeslag voor personen met een gezamenlijke huishouding, genoemd in artikel 15 van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 54, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 66, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 65, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 4 De bedragen voor een gezin met een of meer ten laste komende kinderen, genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 26, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 32, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 32, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 5 De bedragen voor een gezin met twee of meer ten laste komende kinderen, genoemd in artikel 16, tweede lid, van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 14, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 17, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 17, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

 • 6 De bedragen van de toeslag bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid van de alleenstaande, van de alleenstaande ouder of van een van de personen dan wel beide personen die een gezamenlijke huishouding voeren, genoemd in artikel 17, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden per twee weken vastgesteld op:

  • a. USD 160, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire;

  • b. USD 196, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius; en,

  • c. USD 192, indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2017

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina