Besluit vaststellen gelijkwaardige inspanning decentrale overheden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 14 november 2016, houdende het vaststellen van de gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 3 van de Wet houdbare overheidsfinanciën;

Besluit:

Artikel 1. (enig artikel)

Het collectieve aandeel van de decentrale overheden voor het EMU-saldo, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Wet houdbare overheidsfinanciën, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op -0,3 procent van het bbp.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina