Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2016, kenmerk 1046186-158039-Z, houdende de vaststelling van de standaardpremie 2017 en de aanpassing van de bestuursrechtelijke premie in de Zorgverzekeringswet (Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies)

Artikel 1

De standaardpremie wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op € 1.530.

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Regeling zorgverzekering.]

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers