Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond Migratie 2017)

[Regeling vervallen per 09-11-2017.]
Geldend van 24-11-2016 t/m 08-11-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2016, nr. DSH-2016.754203, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond Migratie 2017)

Artikel 1

[Vervallen per 09-11-2017]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de minister op het terrein van migratie geldt voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een plafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 09-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp,

J. van Wieren

Terug naar begin van de pagina