Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling nationale EZ-subsidies (wijziging titel 3.2 betreffende TKI-toeslag)

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 november 2016, nr. WJZ / 16174370, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies houdende een wijziging van titel 3.2 betreffende de TKI-toeslag

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 4, 19, 25, 34, 44 en 50 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling nationale EZ-subsidies.]

Artikel II

Op aanvragen voor TKI-toeslag die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, op TKI-toeslag die vóór de inwerkingtreding van deze regeling is verleend en op TKI-toeslag die vóór de inwerkingtreding van deze regeling is vastgesteld, blijft de Regeling nationale EZ-subsidies van toepassing zoals die luidde onmiddellijk vóór dat tijdstip.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 november 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp