Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst P-Direkt voor de periode vanaf 1945

Geldend van 20-11-2016 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst P-Direkt voor de periode vanaf 1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en De ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Milieu

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 2

De selectielijst voor P-Direkt (het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier), voor de periode vanaf 1945 (gepubliceerd in de Staatscourant 2007, 225) wordt voor de ministers van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Infrastructuur en Milieu en hun taakvoorgangers ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2016

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

De algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

De Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Financiën,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister vanSociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Mnister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze,

De Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.J.C.M. Gudde

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]