Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling subsidieplafond 2017 Subsidieregeling verwijderen asbestdaken[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.][Regeling vervalt per 01-01-2020.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 november 2016, nr. IENM/BSK- 2016/240014, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2017

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op € 26.200.000,00.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma