Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit deelneming in Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2016, kenmerk 926952, houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit:

Artikel 1

Het Rijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op een bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bepalen tijdstip.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker