Besluit aanwijzing als verboden plaats van ruimten in gebruik bij diensten ex artikel 60 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Besluit van 24 oktober 2016 houdende de aanwijzing als verboden plaats van ruimten die in gebruik zijn bij diensten die op grond van artikel 60 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 werkzaamheden verrichten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2016, 8a760508-or1-2.0, de Centrale Staf van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Gelet op de artikelen I en IV van de Wet bescherming staatsgeheimen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De in artikel 1 aangewezen verboden plaatsen worden als zodanig aangegeven door borden, waarop staat dat de plaats is aangewezen als verboden plaats ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen en dat de toegang daartoe voor onbevoegden verboden is.

Artikel 3

Het besluit van 4 augustus 2010, nr. 10.002139, houdende aanwijzing van plaatsen als verboden plaats die in gebruik zijn bij diensten die zijn aangewezen ingevolge artikel 60 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 wordt ingetrokken.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant

Wassenaar, 24 oktober 2016

Willem Alexander

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bijlage I

01

Noord Nederland

Groningen

Rademarkt 12, 9711 CV

02

Oost Nederland

Enschede

Hermandad 2, 7511 JN

03

Oost Nederland

Nijmegen

Stieltjesstraat 1, 6511 AB

04

Midden Nederland

Utrecht

Kroonstraat 25, 3511 RC

05

Noord Holland

Haarlem

Koudenhorn 2, 2011 JC

06

Amsterdam

Amsterdam

Kabelweg 25, 1014 BA

07

Den Haag

Den Haag

Burg. Patijnlaan 35,

2585 BG

08

Rotterdam

Rotterdam

Doelwater 5, 3011 AH

09

Zeeland West Brabant

Breda

Mijkenbroek 31, 4824 AR

10

Zeeland West Brabant

Middelburg

Buitenruststraat 237, 4337 ER

11

Oost Brabant

Eindhoven

Mathildelaan 4, 5612 BL

12

Limburg

Venlo

Rijnbeekstraat 1, 5913 GA

13

Landelijke Eenheid

Driebergen

Hoofdstraat 54, 3972 LB

14

KPCN

Bonaire

Kaya Libertador Simon

Bolivar 4,

Kralendijk, Bonaire

15

KMAR

Amsterdam

Marine Etablissement

Gebouw District Koninklijke

Marechaussee West

Gebouw 14

Kattenburgerstraat 7, 1018 JA

16

KMAR

Schiphol

Terminal III Schiphol

Begane grond, Gebied A12

Aankomst passage West,

Terminal 3

17

Belastingdienst

Schiphol

Evert van de Beekstraat 384

Gebouw The Outlook,

1118 CZ

Terug naar begin van de pagina