Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (veertiende tranche)[Regeling materieel uitgewerkt per 28-10-2018.]

Geldend van 28-10-2016 t/m heden

Besluit van 12 oktober 2016 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en tot aanvulling van bijlage II van de Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet veertiende tranche)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 7 juli 2016, nr. IenM/BSK-2016/93291, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op de artikelen 1.2, 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2016, nr. W14.16.0183/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 7 oktober 2016, nr. IENM/BSK-2016/184904, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Crisis- en herstelwet.]

Artikel III

  • 1 Dit besluit (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet veertiende tranche) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (veertiende tranche).

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur