Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Geldend van 02-01-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 oktober 2016, kenmerk 1020430-155302-WJZ, houdende vaststelling per 1 januari 2017 van bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit langdurige zorg.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wmo 2015.]

Artikel V

Artikel VI

Artikel VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, met uitzondering van de artikel III, tweede tot en met zevende lid, dat in werking treden met ingang van 2 januari 2017.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn