Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs

Geldend van 25-04-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016, kenmerk MBO-930125 houdende vaststelling van een aantal keuzedelen waaraan mbo-certificaten verbonden kunnen worden (Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Artikel 1. Certificaten keuzedelen

Er is een certificaat verbonden aan de keuzedelen, genoemd in bijlage 1 tot en met 4 bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Certificaten vanaf 1 oktober 2016

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Art&Design (K0354)

 • 2. Car- en interiorwrapping (K0266)

 • 3. Digitaal produceren 3D object (K0355)

 • 4. Digitale vaardigheden basis (K0022)

 • 5. Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

 • 6. DJ-ing (K0302)

 • 7. Inleiding geo-informatie (K0356)

 • 8. Interieurvormgeving (K0054)

 • 9. Lichtplan voor woon/werkruimte (K0357)

 • 10. Live beeld (K0358)

 • 11. Livetechniek (K0359)

 • 12. Oriëntatie op digitaal forensisch onderzoek (K0360)

 • 13. Oriëntatie op interieurbouw (K0079)

 • 14. Productvormgeving (K0296)

 • 15. Security in systemen en netwerken 1 (K0400)

 • 16. Security in systemen en netwerken 2 (K0444)

 • 17. Specialisatie media- en entertainmentsector (K0402)

 • 18. Verdieping colormanagement (K0113)

 • 19. Verdieping Mediaproductie (K0361)

 • 20. Verdieping Visual Merchandising (K0117)

 • 21. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

 • 22. Ernstig meervoudige beperkingen (K0233)

 • 23. Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (K0082)

 • 24. Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (K0066)

 • 25. Ervaringsdeskundigheid (K0432)

 • 26. Zorg in instabiele en acute zorgsituaties (K0618)

 • 27. Bereiden en aseptisch handelen (K0009)

 • 28. Gekwalificeerd nanny (K0314)

 • 29. Pedicurebehandelingen uitvoeren (K0511)

 • 30. Ondernemerschap mbo (K0165)

 • 31. Leidinggeven (K0061)

 • 32. Supermarkt (geschikt voor niveau 2 (K0243)

 • 33. Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4) (K0244)

Bijlage 2. Certificaten vanaf 1 augustus 2017

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Hout, plaat- en bouwmaterialen (K0249)

 • 2. Introductie QRM, industrieel produceren met hout (K0259)

 • 3. Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout (K0637)

 • 4. Programmeren online aansturing bewerkingscentrum (K0331)

 • 5. Van Afval Naar Grondstof (K0375)

 • 6. Procesoptimalisatie meubelindustrie (K0638)

 • 7. Detectiemethodes gas (K0672)

 • 8. Detectiemethodes warmte (K0673)

 • 9. Interactief ontwerpen met BIM (K0684)

 • 10. Kabel leggen (K0685)

 • 11. Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten (K0686)

 • 12. Middenspanning schakelen (K0689)

 • 13. Openbare verlichtingsinstallaties (OVL) (K0693)

 • 14. Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten (K0699)

 • 15. Veiligstellen van middenspanningskabels (K0703)

 • 16. Verkeersregelinstallaties (VRI) (K0704)

 • 17. Schadecalculatie in de carrosseriebranche (K0095)

 • 18. Inrichten van bedrijfswagens (K0560)

 • 19. Kunststoffen in de maritieme techniek (K0561)

 • 20. Garantieproces in een dealerbedrijf (K0655)

 • 21. Verzorgende en verpleegtechnische handelingen (K0118)

 • 22. Verplegende en verpleegtechnische handelingen (K0119)

 • 23. Intra- en transmurale zorg (K0157)

 • 24. Jeugd- en opvoedhulp (K0159)

 • 25. Orthodontieassistent (K0167)

 • 26. Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie (K0616)

 • 27. Mode (geschikt voor niveau 2) (K0228)

 • 28. Mode, geschikt voor niveau 3 en 4 (K0518)

 • 29. Mobile application development (K0497)

 • 30. Oriëntatie op Applicatieontwikkeling (K0498)

 • 31. Online marketing en het toepassen van e-commerce (K0519)

 • 32. Filmen met de DSLR camera (K0525)

 • 33. Gepersonaliseerd publiceren (K0526)

 • 34. Journalistiek in de AV (K0530)

 • 35. Mediasystemengineering (K0532)

 • 36. Special Input - Output (K0542)

 • 37. Agile game productie (K0717)

 • 38. Basis programmeren (K0719)

 • 39. Basis scripting & databases (K0720)

 • 40. Basis Webdevelopment (K0721)

 • 41. Frontend development (K0722)

 • 42. Programmeren van microcontrollers (K0730)

 • 43. Camjo (K0761)

 • 44. Cloud en datacenter engineering (K0762)

 • 45. Grafisch ontwerp voor webdevelopment (K0767)

 • 46. Virtual en augmented reality (K0781)

 • 47. Fiscale werkzaamheden in de praktijk (K0430)

 • 48. Bouwmarkt basis (K0972)

Bijlage 3. Certificaten vanaf 1 januari 2018

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Helpende Plus (K0905)

 • 2. Geriatrische revalidatiezorg (K0902)

 • 3. Specialist leesbevordering 0-12 jaar (K0879)

 • 4. Zorg en technologie toepassen (K0136)

 • 5. Zorg en technologie (K0137)

 • 6. Zorg-innovaties en technologie (K0138)

Bijlage 4. Certificaten vanaf 1 april 2018

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk (K0506)

 • 2. Benutten en toepassen van restwarmte (K0669)

 • 3. Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties (K0710)

 • 4. Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen (K0308)