Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016, kenmerk MBO-930125 houdende vaststelling van een aantal keuzedelen waaraan mbo-certificaten verbonden kunnen worden (Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Artikel 1. Certificaten keuzedelen

Er is een certificaat verbonden aan de keuzedelen, genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Art&Design (K0354)

 • 2. Car- en interiorwrapping (K0266)

 • 3. Digitaal produceren 3D object (K0355)

 • 4. Digitale vaardigheden basis (K0022)

 • 5. Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

 • 6. DJ-ing (K0302)

 • 7. Inleiding geo-informatie (K0356)

 • 8. Interieurvormgeving (K0054)

 • 9. Lichtplan voor woon/werkruimte (K0357)

 • 10. Live beeld (K0358)

 • 11. Livetechniek (K0359)

 • 12. Oriëntatie op digitaal forensisch onderzoek (K0360)

 • 13. Oriëntatie op interieurbouw (K0079)

 • 14. Productvormgeving (K0296)

 • 15. Security in systemen en netwerken 1 (K0400)

 • 16. Security in systemen en netwerken 2 (K0444)

 • 17. Specialisatie media- en entertainmentsector (K0402)

 • 18. Verdieping colormanagement (K0113)

 • 19. Verdieping Mediaproductie (K0361)

 • 20. Verdieping Visual Merchandising (K0117)

 • 21. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

 • 22. Ernstig meervoudige beperkingen (K0233)

 • 23. Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (K0082)

 • 24. Mensen met licht verstandelijke beperkingen met moeilijk verstaanbaar gedrag (K0066)

 • 25. Ervaringsdeskundigheid (K0432)

 • 26. Zorg in instabiele en acute zorgsituaties (K0618)

 • 27. Bereiden en aseptich handelen (K0009)

 • 28. Gekwalificeerd nanny (K0314)

 • 29. Pedicurebehandelingen uitvoeren (K0511)

 • 30. Ondernemerschap mbo (K0165)

 • 31. Leidinggeven (K0298)

 • 32. Supermarkt (geschikt voor niveau 2 (K0243)

 • 33. Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4) (K0244)