Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad[Regeling vervalt per 01-04-2020.]

Geldend van 23-09-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2016, kenmerk 152992 – S, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Nederlandse Sportraad (Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de voorzitter van de Nederlandse Sportraad, ingesteld bij het Instellingsbesluit Nederlandse Sportraad, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van 130% van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden wordt toegekend.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2016.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2020.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers