Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK 2016–2017[Regeling vervallen per 01-09-2017.]

Geldend van 01-09-2016 t/m 31-08-2017

Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK 2016–2017

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op het Mandaatbesluit BZK;

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2017]

Het mandaat van de Secretaris-generaal wordt bij diens afwezigheid of verhindering uitgeoefend door:

  • a. De heer G.J. Buitendijk, Directeur-generaal Bestuur en Wonen, als eerste vervanger voor de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 (hierna te noemen eerste vervanger);

  • b. Mevrouw S.M. Roos, Directeur-generaal Overheidsorganisatie, als tweede vervanger voor de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 (hierna te noemen tweede vervanger);

  • c. Mevrouw W. Sutherland, Directeur Concernondersteuning, als vervanger voor de taken van de Secretaris-generaal op het gebied van de bedrijfsvoering voor de periode van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017.

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2017]

De eerste vervanger oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Secretaris-generaal diens mandaat uit met uitzondering van de taken op het gebied van de bedrijfsvoering.

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2017]

De tweede vervanger oefent bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Secretaris-generaal en de eerste vervanger het mandaat van de Secretaris-generaal uit met uitzondering van de taken op het gebied van de bedrijfsvoering.

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2017]

De bepalingen van het Organisatie- en het Mandaatbesluit BZK zijn op dit besluit van toepassing.

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2017]

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016 en vervalt van rechtswege op 1 september 2017.

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK 2016–2017’.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

R. van Zwol

Secretaris-generaal