Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit inzake bekrachtiging besluiten in het kader van de Wbtv en de Wsnp

Geldend van 06-08-2016 t/m heden

Besluit inzake bekrachtiging besluiten in het kader van de Wbtv en de Wsnp

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Besluit

I

tot bekrachtiging van de, door medewerkers in de functie van:

  • administratief medewerker Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers

  • medewerker Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers

  • stafmedewerker Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers

  • Hoofd Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers

gedurende de periode 13 juli 2016 tot heden, volgende genomen besluiten: op grond van:

II

gedurende de periode 13 juli 2016 tot en met heden genomen besluiten op bezwaar door het Hoofd Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers.

III

Tot bekrachtiging van de,door medewerkers in de functie van:

  • administratief medewerker Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen

  • medewerker Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen

  • stafmedewerker Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen

  • Hoofd Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen

gedurende de periode 13 juli 2016 tot heden, volgende genomen besluiten op grond van:

IV

Genomen besluiten op bezwaar betreffende de periode 13 juli 2016 tot en met heden door het Hoofd Bureau Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in Utrecht, 26 juli 2016

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand

,

J.H. Gerritsen