Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013

Geldend van 31-07-2016 t/m heden

Besluit van 17 juni 2016, nr. 2016001047, houdende vaststelling van een selectielijst voor het Kabinet van de Koning, over de periode vanaf 30 april 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2016, kenmerk NA/16/16542, agentschap Nationaal Archief, gedaan in overeenstemming met het Kabinet van de Koning;

Gelet op artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a, van de Archiefwet 1995;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De ‘Selectielijst van het Kabinet der Koningin, over de periode vanaf 1994’ (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 238, d.d. 9 december 1999) wordt afgesloten per 30 april 2013.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 juni 2016

Willem-Alexander

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl.]