Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 14 juli 2016, nr. 782703, houdende verlening van ondermandaat aan het hoofd van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016)

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 en de mandaatbesluiten van de hoofden van de clusters, bedoeld in artikel 2 van het Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

A.G. van Dijk