Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2018.]

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2016, kenmerk 970954-150590-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2016

Artikel 1

De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b, eerste lid, onder a, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 januari 2016, worden met ingang van 1 juli 2016 verhoogd met 0,83%.

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2016 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2016

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

25.396,44 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,5783

200,00

1.404,45

1.446,64

17,6060

200,00

1.446,65

2.021,13

17,6529

200,00

2.021,14

2.066,96

17,6710

200,00

2.066,97

2.113,24

17,6727

200,00

2.113,25

2.158,62

17,6740

200,00

2.158,63

2.204,45

17,6760

200,00

2.204,46

2.248,92

17,6780

200,00

2.248,93

2.294,76

17,6797

200,00

2.294,77

2.385,51

17,6818

200,00

2.385,52

2.485,34

17,6856

200,00

2.485,35

2.583,36

17,6888

200,00

2.583,37

2.678,65

17,6926

200,00

2.678,66

2.679,11

17,7259

200,00

2.679,12

2.726,30

17,7294

200,00

2.726,31

2.773,49

17,7313

200,00

2.773,50

2.820,23

17,7369

200,00

2.820,24

2.867,88

17,7385

200,00

2.867,89

2.914,62

17,7446

200,00

2.914,63

2.961,36

17,7464

200,00

2.961,37

2.961,81

17,7471

200,00

2.961,82

3.004,92

17,7506

201,00

3.004,93

3.048,94

17,7518

201,00

3.048,95

3.092,96

17,7562

201,00

3.092,97

3.136,07

17,7571

201,00

3.136,08

3.136,52

17,7608

201,00

3.136,53

3.180,08

17,7618

201,00

3.180,09

3.223,19

17,7626

201,00

3.223,20

3.223,64

17,7665

201,00

3.223,65

3.267,21

17,7673

201,00

3.267,22

3.310,32

17,7681

201,00

3.310,33

3.353,88

17,7737

201,00

3.353,89

3.397,44

17,7848

201,00

3.397,45

3.441,01

17,7878

201,00

3.441,02

3.484,57

17,7890

201,00

3.484,58

3.528,13

17,7939

201,00

3.528,14

3.571,69

17,7947

201,00

3.571,70

3.615,26

17,8001

201,00

3.615,27

3.658,82

17,8014

201,00

3.658,83

3.659,27

17,8026

201,00

3.659,28

3.713,73

17,8059

201,00

3.713,74

3.768,18

17,8070

201,00

3.768,19

3.822,63

17,8123

201,00

3.822,64

3.823,09

17,8276

201,00

3.823,10

3.877,54

17,8292

201,00

3.877,55

3.932,00

17,8328

201,00

3.932,01

3.986,45

17,8341

201,00

3.986,46

4.040,90

17,8391

201,00

4.040,91

4.084,02

17,8408

201,00

Artikel 3

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 januari 2016, worden met ingang van 1 juli 2016 verhoogd met 0,83%.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel 5

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2016 worden met ingang van 1 juli 2016 verhoogd met 0,83%.

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 7

De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2016, worden met ingang van 1 juli 2016 verhoogd met 0,83%.

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn