Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren (nieuwe vormgeving begeleiderspas)[Regeling vervalt per 01-11-2017.]

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/111793, tot wijziging van de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren in verband met de nieuwe vormgeving van de begeleiderspas

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 173k, tweede lid, onderdeel a, van het Reglement rijbewijzen;

BESLUIT:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling modellen rijbewijzen en daarmee verband houdende formulieren.]

Artikel II

Begeleiderspassen van model 8A kunnen tot 1 september 2016 worden afgegeven.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus