Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst/Centrale Administratie vanaf 2007

Geldend van 06-05-2016 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Belastingdienst/Centrale Administratie vanaf 2007

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiƫn,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de Belastingdienst/Centrale Administratie voor de periode vanaf 2007 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2016

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Financiƫn,
namens deze,

De directeur-generaal DGBD,

J.A.J. Leijtens

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]